Miss Utah USA 2009 - Laura Kirilova Chukanov
MissUSA
  • Miss Utah USA Glam Shot
  • Miss Utah USA Swimsuit
  • Miss Utah USA Evening Gown
  • Miss Utah USA Close-Up

Utah

Laura Kirilova Chukanov

Age: 29

Hometown: Salt Lake City